Spring naar inhoud

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website www.mijnduurzamewoning.nl die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken en te bekijken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar van www.mijnduurzamewoning.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

www.mijnduurzamewoning.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van www.mijnduurzamewoning.nl of delen daarvan maken inbreuk op het intellectuele eigendom van www.mijnduurzamewoning.nl. 

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk www.mijnduurzamewoning.nl te worden verzocht.

www.mijnduurzamewoning.nl is een bedrijf dat samenwerking aangaat met partner bedrijven, www.mijnduurzamewoning.nl is niet verantwoordelijk voor de acties van de aangesloten partners. Bij acceptatie van offerte www.mijnduurzamewoning.nl is er sprake van een juridisch verbond tussen de klant en de desbetreffende partner dienst of product verlener. www.mijnduurzamewoning.nl dient enkel als tussenpartij en kan op verzoek van de klant toezien op de juiste uitvoer van installaties en werkzaamheden evenals het beheer van tegoeden met als oogmerk een overeenkomst te bekrachtigen.   

Disclaimer