Spring naar inhoud

Duurzame energie subsidie

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Wees dan slim en vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan van de Nederlandse overheid. Deze subsidie heeft als doel het stimuleren van de energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector in nederland. Mijnduurzamewoning.nl kan je helpen voor het regelen van duurzame energie subsidies voor particulieren en VVE`s.

Duurzame investeringssubsidie 

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een bijdrage krijgen voor de aanschaf van een groot scala aan energie besparende en duurzame maatregelen. Deze regeling geld voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Allemaal maatregelen waarbij mijnduurzamewoning.nl niet alleen kan helpen met de subsidie maar ook met de investeringsvraag, offertes en uitvoering. Deze duurzame subsidie-regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Wil je mee informatie op de website van de overheid ga dan via de volgende link naar de Staatscourant, die publiceerde de regeling op 1 juni 2017.

Voor wie is de subsidie regeling?

De Nederlandse overheid gaat de komende jaren stimuleren dat huizen en bedrijven minder met gas en meer met duurzame methoden gaat worden verwarmd. Dit is belangrijk om ons totale gasverbruik en gas-afhankelijkheid te verminderen en daarnaast de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Maar voor wie is deze duurzame energie en warmte subsidue? 

  • Particulieren (en VVE`s)
  • Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties tot bedrijven.
  • Zakelijke partijen uit het binnenland die een apparaat in Nederland realiseren.
  • Buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland.

Onder zakelijke partijen vallen per 1 juli 2017 ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak. Bent u lid van een vereniging van eigenaren? Zijn er plannen voor maatregelen of loopt er een aanvraag voor subsidie? Neem contact op met mijnduurzamewoning.nl om de mogelijkheden te verkennen voor subsidie. 

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Voor Verenigingen van Eigenaren (VVE`s) is het totaal budget van € 6 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Nog niet alle budgetten zijn vrijgegeven en gepubliceerd in de Staatscourant.

Publicaties duurzame subsidie regeling

Disclaimer